Xuất khẩu lao động thi công giàn giáo

Xuất khẩu lao động tháo dỡ giàn giáo tạo Kanagawa

  Lắp đặt và tháo dỡ giàn giáo Mã đơn MK381 Thời hạn làm việc 3 năm Nơi làm việc KANAGAWA Mô tả công việc Lắp đặt và tháo dỡ giàn giáo Điều kiện tuyển dụng Số lượng 2 Nam Yêu cầu tuổi Từ 19 - 30 tuổi Trình...
Xuất khẩu lao động thi công giàn giáo

Xuất khẩu lao động tháo dỡ giàn giáo tại Tokyo

  Lắp đặt và tháo dỡ giàn giáo Mã đơn MZ360 Thời hạn làm việc 3 năm Nơi làm việc Tokyo Mô tả công việc Lắp đặt và tháo dỡ giàn giáo Điều kiện tuyển dụng Số lượng 3 Nam Yêu cầu tuổi Từ 18 - 30 tuổi Trình...
Xuất khẩu lao động đào xúc ủi

Đơn hàng thi công đào xúc ủi

  Thi công đào xúc ủi Mã đơn MZ348 Thời hạn làm việc 3 năm Nơi làm việc Ibaraki Mô tả công việc Thi công đào xúc ủi Điều kiện tuyển dụng Số lượng 1 Nam Yêu cầu tuổi Từ 19 - 30 tuổi Trình độ văn hóa Tốt nghiệp...
Xuất khẩu lao động thi công giàn giáo

Xuất khẩu lao động gia công giàn giáo

  Gia công giàn giáo Mã đơn MK347 Thời hạn làm việc 3 năm Nơi làm việc OSAKA Mô tả công việc Gia công giàn giáo Điều kiện tuyển dụng Số lượng 1 Nam Yêu cầu tuổi Từ 19 - 29 tuổi Trình độ văn hóa Tốt nghiệp trung học...
Xuất khẩu lao động lắp đặt đường ống

Xuất khẩu lao động lắp đặt đường ống

  Lắp đặt đường ống Mã đơn MZ333 Thời hạn làm việc 3 năm Nơi làm việc SAITAMA Mô tả công việc Lắp đặt đường ống Điều kiện tuyển dụng Số lượng 2 Nam Yêu cầu tuổi Từ 20 - 30 tuổi Trình độ văn hóa Tốt nghiệp trung học...
Xuất khẩu lao động thi công giàn giáo

Xuất khẩu lao động lắp đặt giàn giáo tại Hyogo

  Tháo dỡ và lắp đặt giàn giáo Mã đơn MK346 Thời hạn làm việc 3 năm Nơi làm việc HYOGO Mô tả công việc Tháo dỡ và lắp đặt giàn giáo Điều kiện tuyển dụng Số lượng 2 Nam Yêu cầu tuổi Từ 20 - 30 tuổi Trình...
Xuất khẩu lao động thi công chống thấm

Xuất khẩu lao động thi công chống thấm

  Thi công chống thấm Mã đơn MZ345 Thời hạn làm việc 3 năm Nơi làm việc Tokyo Mô tả công việc Thi công chống thấm Điều kiện tuyển dụng Số lượng 1 Nam Yêu cầu tuổi Từ 19 - 30 tuổi Trình độ văn hóa Tốt nghiệp trung học...
Xuất khẩu lao động đào xúc ủi

Xuất khẩu lao động đào xúc ủi tại Kanagawa

  Đào, xúc, ủi đất Mã đơn MZ342 Thời hạn làm việc 3 năm Nơi làm việc KANAGAWA Mô tả công việc Đào, xúc, ủi đất Điều kiện tuyển dụng Số lượng 2 Nam Yêu cầu tuổi Từ 19 - 30 tuổi Trình độ văn hóa Tốt nghiệp trung học...
Xuất khẩu lao động thi công chống thấm

Xuất khẩu lao động thi công chống thấm tại Kanagawa

  Thi công chống thấm trần nhà Mã đơn MZ341 Thời hạn làm việc 3 năm Nơi làm việc KANAGAWA Mô tả công việc Thi công chống thấm trần nhà Điều kiện tuyển dụng Số lượng 2 Nam Yêu cầu tuổi Từ 25 - 30 tuổi Trình độ văn...
Xuất khẩu lao động trần thạch cao

Xuất khẩu lao động nội thất (Thạch cao)

  Thi công hoàn thiện nội thất ( Thạch cao) Mã đơn MZ 349 Thời hạn làm việc 3 năm Nơi làm việc Chiba Mô tả công việc Thi công hoàn thiện nội thất ( Thạch cao) Điều kiện tuyển dụng Số lượng 3 Nam Yêu cầu...
- Advertisement -

Bài Viết Mới Nhất

Loading...