Đơn may đi Nhật

Xuất khẩu lao động may quần áo học sinh tại Kagoshima

May quần áo học sinh Mã đơn VH168 Thời hạn làm việc 3 NĂM Nơi làm việc Kagoshima Mô tả công việc May quần áo học sinh Điều kiện tuyển dụng Số lượng 3 Nữ Yêu cầu tuổi Từ 20 - 25 tuổi Trình độ văn hóa Tốt nghiệp...
Đơn hàng may mặc

Xuất khẩu lao động đơn hàng may tại Hiroshima

  MAY QUẦN ÁO Mã đơn VH156 Thời hạn làm việc 3 năm Nơi làm việc HIROSHIMA Mô tả công việc MAY QUẦN ÁO Điều kiện tuyển dụng Số lượng 3 Nữ Yêu cầu tuổi Từ 19 - 29 tuổi Trình độ văn hóa Tốt nghiệp trung học cơ sở Tay...
Xuất khẩu lao động dệt may

Xuất khẩu lao động may quần bò tại Kumamoto

  May quần bò Mã đơn VH167 Thời hạn làm việc 3 NĂM Nơi làm việc Tỉnh Kumamoto Mô tả công việc May quần bò Điều kiện tuyển dụng Số lượng 1 Nữ Yêu cầu tuổi Từ 20 - 35 tuổi Trình độ văn hóa Tốt nghiệp trung học cơ...
Đơn may đi Nhật

Xuất khẩu lao động may quần áo tại Kagoshima

  May quần áo học sinh Mã đơn VH168 Thời hạn làm việc 3 NĂM Nơi làm việc Kagoshima Mô tả công việc May quần áo học sinh Điều kiện tuyển dụng Số lượng 3 Nữ Yêu cầu tuổi Từ 20 - 25 tuổi Trình độ văn hóa Tốt nghiệp...
Xuất khẩu lao động dệt may

Xuất khẩu lao động đơn hàng may mặc tại Niigata

  may hàng dệt kim Mã đơn VH172S Thời hạn làm việc 3 năm Nơi làm việc Niigata Mô tả công việc may hàng dệt kim Điều kiện tuyển dụng Số lượng 6 Nữ Yêu cầu tuổi Từ 20 - 29 tuổi Trình độ văn hóa Tốt nghiệp trung học...
Đơn hàng may mặc

Xuất khẩu lao động may quần áo tại Hiroshima

  MAY QUẦN ÁO Mã đơn VH156 Thời hạn làm việc 3 năm Nơi làm việc HIROSHIMA Mô tả công việc MAY QUẦN ÁO Điều kiện tuyển dụng Số lượng 3 Nữ Yêu cầu tuổi Từ 19 - 39 tuổi Trình độ văn hóa Tốt nghiệp trung học cơ sở Tay...
Xuất khẩu lao động dệt may

Xuất khẩu lao động may dệt kim quần áo tại Nigata

  May quần áo hàng dệt kim, len Mã đơn MH13 Thời hạn làm việc 3 năm Nơi làm việc Nigata Mô tả công việc may quần áo hàng dệt kim, len Điều kiện tuyển dụng Số lượng 3 Nữ Yêu cầu tuổi Từ 19 - 29 tuổi Trình...
Đơn may đi Nhật

Đơn hàng may trang phục tại OKAYAMA

Đơn hàng may trang phục phụ nữ trẻ em Mã đơn VH142 Nơi làm việc OKAYAMA Mô tả công việc May đồng phục học sinh Điều kiện tuyển dụng Số lượng 3 Nữ Yêu cầu tuổi Từ 20 - 30 tuổi Trình độ văn hóa Trung học...
Đơn hàng may mặc

Xuất khẩu lao động đơn hàng may tại OITA

Đơn hàng may quần áo Mã đơn VH99BS Nơi làm việc Oiita Mô tả công việc May quần áo trẻ em, quần áo người lớn Điều kiện tuyển dụng Số lượng 2 Nữ Yêu cầu tuổi Từ 18 - 28 tuổi Trình độ văn hóa Trung học...
Đơn hàng may mặc

Xuất khẩu lao động đơn hàng may tại OITA

Đơn hàng may quần áo Mã đơn VH99 Nơi làm việc OITA Điều kiện tuyển dụng Số lượng 3 Nữ Yêu cầu tuổi Từ 19 - 29 tuổi Trình độ văn hóa Trung học phổ thông Tay nghề 6 THÁNG TRỞ LÊN Yêu cầu khác - Ứng viên trẻ...
- Advertisement -

Bài Viết Mới Nhất

Loading...