Xuất khẩu lao động đánh bắt cá

Xuất khẩu lao động đánh bắt cá tại Nagasaki

  Đánh bắt cá bằng lưới cố định Mã đơn VH160 Thời hạn làm việc 3 năm Nơi làm việc NAGASAKI Mô tả công việc Đánh bắt cá bằng lưới cố định Điều kiện tuyển dụng Số lượng 1 Nam Yêu cầu tuổi Từ 20 - 25 tuổi Trình...
Xuất khẩu lao động gia công thuỷ sản

Xuất khẩu lao động chế biến thuỷ sản tại Miyagi

  Chế biến thủy sản - Sản xuất trứng cầu gai muối Mã đơn VH148 Thời hạn làm việc 3 năm Nơi làm việc MIYAGI Mô tả công việc Chế biến thủy sản - Sản xuất trứng cầu gai muối Điều kiện tuyển dụng Số...
Xuất khẩu lao động gia công thuỷ sản

Xuất khẩu lao động gia công thuỷ sản tại Miyagi

  Gia công thủy sản - Sản xuất trứng cầu gai muối Mã đơn VH147 Thời hạn làm việc 3 năm Nơi làm việc MIYAGI Mô tả công việc Gia công thủy sản - Sản xuất trứng cầu gai muối Điều kiện tuyển dụng Số...
Xuất khẩu lao động gia công thuỷ sản

Xuất khẩu lao động gia công thuỷ sản tại Miyagi

  Gia công thủy sản - Sản xuất trứng cầu gai muối Mã đơn VH158 Thời hạn làm việc 3 năm Nơi làm việc MIYAGI Mô tả công việc Gia công thủy sản - Sản xuất trứng cầu gai muối Điều kiện tuyển dụng Số...
Xuất khẩu lao động gia công thuỷ sản

Xuất khẩu lao động gia công thuỷ sản tại Miyagi

  Gia công thủy sản - Sản xuất trứng cầu gai muối Mã đơn VH152 Thời hạn làm việc 3 năm Nơi làm việc MIYAGI Mô tả công việc Gia công thủy sản - Sản xuất trứng cầu gai muối Điều kiện tuyển dụng Số...
Xuất khẩu lao động gia công thuỷ sản

Xuất khẩu gia công thuỷ sản tại Miyagi

  Gia công thủy sản - Sản xuất trứng cầu gai muối Mã đơn VH151 Thời hạn làm việc 3 năm Nơi làm việc MIYAGI Mô tả công việc Gia công thủy sản - Sản xuất trứng cầu gai muối Điều kiện tuyển dụng Số...
Xuất khẩu lao động chế biến thuỷ sản

Xuất khẩu lao động đơn hàng chế biến thuỷ sản

  Chế biến thủy sản ( Chả cả, thanh cua...) Mã đơn VH149 Thời hạn làm việc 3 năm Nơi làm việc MIYAGI Mô tả công việc Chế biến thủy sản ( Chả cả, thanh cua...) Điều kiện tuyển dụng Số lượng 10 Nữ Yêu cầu tuổi Từ...
Đơn hàng nuôi trồng thuỷ hải sản

[NỮ] Đơn hàng nuôi trồng thủy hải sản

Đơn hàng chế biến thuỷ sản (Nuôi trồng, đánh bắt và chế biến Sò Điệp) Mã đơn VH123 Nơi làm việc Tỉnh Điều kiện tuyển dụng Số lượng 3 Nữ Yêu cầu tuổi Từ 20 - 30 tuổi Trình độ văn hóa Trung học phổ...
Nhân viên chế biến thuỷ sản lương 95000 yên

[NỮ] Đơn hàng chế biến thủy sản có xử lý nhiệt

Đơn hàng chế biến thủy hải sản (cá hồi xông khói) Mã đơn VH126 Nơi làm việc Tỉnh Hokkaido Điều kiện tuyển dụng Số lượng 5 Nữ Yêu cầu tuổi Từ 19 - 30 tuổi Trình độ văn hóa Trung học phổ thông Tay nghề Lao động...
Nhân viên chế biến thuỷ sản tại Nhật

[NỮ] Đơn hàng chế biến thuỷ sản có xử lý nhiệt tại Hokaido

Đơn hàng chế biến thủy sản Mã đơn VH108 Nơi làm việc Tỉnh Hokaido Điều kiện tuyển dụng Số lượng 10 Nữ Yêu cầu tuổi Từ 20 - 30 tuổi Trình độ văn hóa Trung học phổ thông Tay nghề Chế biến thủy sản­ - làm gia...
- Advertisement -

Bài Viết Mới Nhất

Loading...